Dinini İmanını Sinkaf Ederim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dinini İmanını Sinkaf Ederim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dinini imanını sinkaf ederim", argo bir ifade olup, bir kişinin veya grubun dini inançlarını veya değerlerini küçümseyici bir şekilde reddettiğini veya istismar ettiğini ifade etmek için kullanılan sert bir söz öbeğidir. Bu tabir, bir kişinin dini inançlarına karşı aldırmaz bir tavır sergilediğini veya ciddiye almadığını belirtirken, bu tür bir davranışı eleştirmek veya alay etmek amacı taşır. "Dinini imanını sinkaf ederim" ifadesi, kişinin dini inançlarını ve değerlerini aşağılama veya küçümseme amacı taşıyan kaba bir ifadedir.

Bu ifade, genellikle tartışma veya anlaşmazlık durumlarında kullanılırken, bir kişinin dini inançlarını ciddiye almadığını veya dini değerlerine karşı gelmeyi amaçladığını ifade eder. "Dinini imanını sinkaf ederim" ifadesi, dinin veya inancın kutsallığını ve saygınlığını zedelemeyi hedeflerken, aynı zamanda karşınızdaki kişinin duygularını incitebileceği ve saygısızlık olarak algılanabileceği bir ifadedir. Bu tür argo ifadelerin kullanımından kaçınılmalı ve iletişimde saygılı bir dil kullanmak önemlidir.

Hakaret mi?


Dinini İmanını Sinkaf Ederim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana "Dinini imanımı sinkaf ederim" diyerek kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerine alenen hakaret ettiğinin kabul edilmesine karşın, TCK'nın 125/3-c maddesi yerine aynı kanunun 125/1. maddesiyle hüküm kurulması yasaya aykırı…

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/11689 Karar: 2015/24881 Tarih: 19.03.2015

"Dinini İmanını Sinkaf Ederim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.