Saddam’ın Hâkiminden Öte

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saddam'ın Hâkiminden Öte "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saddam'ın hâkiminden öte" ifadesi, bir kişinin veya kurumun son derece otoriter, zalim veya baskıcı bir şekilde yönetim sergilediğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, birinin otoritesinin sınırlarını aşarak güç kullanımını abarttığını ve baskıcı bir şekilde davrandığını anlatmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Saddam'ın Hâkiminden Öte kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kamu görevlisi olan katılana söylediği kabul olunan "Dozer gibi üzerime geldi, Saddam'ın hakiminden de öte" biçimindeki eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6290 Karar: 2015/8935 Tarih: 22.10.2015

"Saddam'ın Hâkiminden Öte " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.