Yürüyün Anca Gidersiniz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yürüyün Anca Gidersiniz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yürüyün Anca Gidersiniz, genellikle bir kişinin başka bir kişiye veya gruba karşı üstünlüğünü veya haklılığını vurgulamak için kullandığı bir sözdür.

Hakaret mi?


Yürüyün Anca Gidersiniz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılanlara söylediği kabul edilen "Yürüyün anca gidersiniz" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 8. CD Esas: 2019/5360 Karar: 2022/1132 Tarih: 20.01.2022

"Yürüyün Anca Gidersiniz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.