Ağzından Sahte Ballar Damlıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ağzından Sahte Ballar Damlıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Türkçede "ağzından sahte ballar damlıyor" deyimi, bir kişinin samimiyetsiz, ikiyüzlü ve düşüncesiz olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu deyim, bir kişinin tatlı sözlerle başkalarını etkilemeye çalıştığı, fakat gerçekte dürüst olmayan niyetlerle hareket ettiği durumlar için kullanılır. Bu ifade, genellikle negatif bir anlam taşır ve bir eleştiri olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Ağzından sahte ballar damlıyor

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın basın açıklamasında katılana "Diğer parti büyüklerine yağ çekerken kendinden geçiyordun, ağzından sahte ballar damlıyordu, senin riyakar iki yüzlü olduğunu…trilyon belediyenin parasını har vurup harman savurarak içine ettin" şeklinde kaba ifade ve ağır eleştiri tarzındaki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/40207 Karar:  2017/12908 Tarih: 14.11.2017

"Ağzından Sahte Ballar Damlıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.