Örgüt Adına Faaliyet Göstermek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Örgüt Adına Faaliyet Göstermek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Örgüt adına faaliyet göstermek" ifadesi argo olmayan bir terim olarak, bir kişinin veya grubun belirli bir örgütün adına hareket ederek faaliyetlerde bulunmasını ifade eder. Bu ifade genellikle resmi veya yasal bir bağlamda kullanılır ve örgütün amaçlarını veya çıkarlarını temsil etmeyi ifade eder. Örneğin, bir sivil toplum örgütünün adına faaliyet göstermek, örgütün amaçlarını desteklemek amacıyla hareket etmek anlamına gelebilir.

Hakaret mi?


Örgüt Adına Faaliyet Göstermek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Davada tanıklık yapan polis memuruna hitaben: Bu şahsın söylediğine itirazım var, bu şahıs yalan söylüyor, bu şahsın polis olduğuna inanmıyorum, bu şahıs başka güçlerin ya da örgütlerin adına faaliyet gösteriyor, söylediklerinin hepsi yalan, bana garezi varmış gibi gerçekleri saptırmaktadır, huzurunuzda kendisinin polis memuru olarak bu şekilde ifade vermesinden şahsım adına utanıyorum) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18, CD Esas: 2016/82 Karar: 2018/1090 Tarih: 05.02.2018

"Örgüt Adına Faaliyet Göstermek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.