Nasıl Kadınlarsınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Nasıl Kadınlarsınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Nasıl kadınlarsınız?" ifadesi, genellikle bir kişinin kadınlara yönelik bir önyargı veya genellemeyi ifade etmek veya eleştirmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin kadınlara karşı belirli bir yaklaşım veya tutum sergilediğini veya onları belirli bir şekilde değerlendirdiğini vurgularken, aynı zamanda bu tür genellemelere veya önyargılara tepki gösterebilir.

"Nasıl kadınlarsınız?" terimi genellikle eleştirel bir tonla veya alaycı bir şekilde kullanılır ve kadınların belirli bir özelliğe sahip olduğunu veya belirli bir şekilde davrandığını ima eder. Bu ifade, cinsiyet ayrımcılığı veya önyargıya karşı tepki gösterirken, aynı zamanda her kadının farklı olduğunu ve genelleme yapmanın haksız veya hatalı olabileceğini ifade edebilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kadınları aşağılama veya küçümseme amacıyla değil, eşitlik ve saygı ilkesini vurgulamak amacıyla kullanılmasıdır.

Hakaret mi?


Nasıl Kadınlarsınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü hastaneye muayene olmak için gelen sanığın hastane kayıt işlemlerini yapmayıp beklettikleri iddia edilen müştekilere karşı söylediği kabul edilen "Sizler nasıl kadınlarsınız, erkekler sizden daha kibar, işe girerken ağzınızı burnunuzu yamultarak işe giriyorsunuz" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27575 Karar: 2016/4709 Tarih: 10.03.2016

"Nasıl Kadınlarsınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.