Falcı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Falcı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Falcı; geleceği veya gizli şeyleri bildiğini iddia eden veya buna inanan kişiye denir. Fal, genellikle kart, kahve, yıldız, el gibi araçlarla bakılır.

Hakaret mi?


Falcı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın mahkemede tanık sıfatıyla verdiği ve katılanın oğluyla ilişkisini anlatmak istediği sırada katılan hakkında söylediği "Şüpheli cinlerle uğraşan, falcılık yapan birisidir" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve incitici bir davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/1969 Karar: 2014/9635 Tarih: 27.03.2014

"Falcı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.