Bir İşi Beceremez

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bir İşi Beceremez"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bir işi beceremez" ifadesi, bir kişinin belirli bir işi yapmakta yetersiz olduğunu veya başarısız olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin yetenek veya becerilerinin belirli bir iş için uygun olmadığını veya yeterli olmadığını ifade eder.

Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişiyi eleştirici bir şekilde nitelendirir. Ancak, herkesin beceri ve yetenekleri farklıdır ve herkes her işi yapamayabilir. Bu nedenle, bir kişinin bir işi becerememesi, o kişinin kabiliyetlerinin yetersiz olduğu anlamına gelir ve kişiye bu durumun nedenleriyle ilgili yardımcı olunabilir. Bununla birlikte, bu ifade kaba veya incitici bir şekilde kullanıldığında, kişinin kendisine güvenini zedeleyebilir veya onu küçümseyici bir şekilde nitelendirebilir.

Hakaret mi?


Bir işi beceremez kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın jandarma karakol komutanı olan katılanın yol güvenliği konusunda talebini yerine getirmemesi üzerine söylediği "Para için ölüyorsunuz, bir işi beceremez karakol komutanısınız" şeklinde ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7714 Karar: 2015/12843 Tarih: 07.12.2015

"Bir İşi Beceremez" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.