Uyanık Kör

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Uyanık Kör"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Uyanık kör" genellikle bir kişinin sahip olduğu bilgi veya gerçekleri görmezden gelerek veya farkında olmadan, amacına veya çıkarlarına uygun bir şekilde davrandığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin açıkça görülen veya bilinen bir durumu veya gerçeği görmezden gelerek, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini veya başkalarını aldatmaya çalıştığını vurgular. "Uyanık kör" terimi, kişinin görmezden geldiği veya bilinçli olarak görmezden geldiği şeyleri ifade ederken, samimiyetsiz veya çıkar odaklı bir davranışı eleştirmek amacıyla kullanılır.

Bu deyim, genellikle toplumsal eleştiri veya alay mesajı taşırken, bir kişinin ya da grubun, gerçekleri ve durumları istediği gibi yorumlayarak veya manipüle ederek kendi çıkarları doğrultusunda davrandığını ifade eder. "Uyanık kör" ifadesi, sahip olunan bilgi veya gerçekleri görmezden gelmek yerine, dürüst ve açık bir şekilde davranmayı teşvik etmek amacıyla da kullanılabilir. Terim, iletişimde samimiyet ve gerçekliğe bağlılık gibi değerlere vurgu yaparken, sahtekarlık veya aldatıcı davranışları eleştirmek için de kullanılabilir.

Hakaret mi?


Uyanık Kör kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılan hakkındaki şikâyet dilekçesinde söylediği"... Hukuk Bürosu adı altında para sızdırmaya çalışan avukat, gereği yapılmadığı takdirde bu uyanık körler binlerce kişiyi, ben dahil pahalı bir şekilde öpecek" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42465 Karar: 2017/14415 Tarih: 06.12.2017

"Uyanık Kör" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.