Takıntı Hastalığı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Takıntı Hastalığı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Takıntı hastalığı, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) olarak da adlandırılır, tekrarlayan düşünceler ve zorlayıcı davranışlarla karakterize edilen bir zihinsel sağlık durumudur. Bu hastalık, kişinin obsesyon adı verilen tekrarlayan, istenmeyen düşünceler, endişeler veya korkular yaşamasıyla belirginleşir. Bu obsesyonlar, genellikle rahatsız edici veya anksiyete yaratan içeriklere sahip olabilir.

Obsesyonlara tepki olarak, kişi belirli ritüel veya davranışları gerçekleştirmek zorunda hisseder. Bu davranışlara kompulsiyon adı verilir. Kompulsiyonlar, obsesyonları hafifletme veya onları önlemeye çalışma amacı taşır. Ancak kompulsiyonlar genellikle geçici bir rahatlama sağlasa da uzun vadede anksiyeteyi artırabilir. Takıntı hastalığı, günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebilir ve kişinin sosyal işlevselliğini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Tedavi, bilişsel davranışçı terapi, ilaç tedavisi veya bu iki yaklaşımın bir kombinasyonunu içerebilir.

Hakaret mi?


Takıntı Hastalığı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelttiği sözlerin (Sen paralelcisin, hastasın, senin yaptığını paralelciler bile yapmaz, kızıl komünistler bile yapmaz, senin takıntın var, şu an yapmış olduğun şey de takıntı hastalığındandır) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/11162 Karar: 2020/19419 Tarih:10.12.2020

"Takıntı Hastalığı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.