Kıçında Donu Olmayan Düzenbaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıçında Donu Olmayan Düzenbaz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kıçında donu olmayan düzenbaz" bir argo ifadedir ve genellikle bir kişinin samimiyetsiz, iki yüzlü veya dolandırıcı bir şekilde davrandığı durumları tanımlamak için kullanılır. Bu tabir, kişinin dışarıdan dürüst veya masum görünmesine rağmen aslında kötü niyetli veya sahtekarca bir amaç güttüğünü ima eder. "Kıçında donu olmayan" ifadesi, kişinin içsel dürüstlüğünün veya ahlaki değerlerinin olmadığını vurgulamak amacıyla kullanılırken, "düzenbaz" kelimesi de kişinin aldatıcı veya hilekar davranışlarını belirtir.

Bu tabir, genellikle bir kişinin samimiyet veya dürüstlük eksikliğini alaycı bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Bir kişinin davranışlarının yüzeysel veya aldatıcı olduğunu ve başkalarını kandırmaya veya manipüle etmeye yönelik olduğunu ima eder. Bu ifade, kişinin niyetlerini sorgulama veya eleştirme amacı taşıdığı için olumsuz bir anlam taşır ve daha casual veya samimi bir dilde kullanılır.

Hakaret mi?


Kıçında Donu Olmayan Düzenbaz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Kıçında donu olmayan düzenbaz) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/2329 Karar: 2019/10092 Tarih: 30.05.2019

"Kıçında Donu Olmayan Düzenbaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.