Dalavere

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dalavere"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dalavere", genellikle insanların kurnazlık, hile veya dolandırıcılık yoluyla kazanç sağlamak amacıyla yaptığı eylemleri ifade eder. Bu tür davranışlar, dürüstlük ve adalet prensiplerine aykırıdır ve toplumun güvenini sarsabilir. Dalavere, herhangi bir sektörde veya yaşam alanında ortaya çıkabilir ve farklı şekillerde tezahür edebilir.

Dalavereye örnek olarak, dolandırıcılık ve sahtekarlık gibi suçlar verilebilir. Bir dolandırıcı, insanların güvenini kazanarak onları kandırır ve maddi zarara uğratır. Bu tür bir dalavere, insanların hayatını altüst edebilir ve güven duygusunu zedeleyebilir. Sahtekarlık da benzer bir şekilde insanları aldatma ve zarara uğratma amacı güder.

Hakaret mi?


Dalavere kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın keşif sırasında katılan avukata söylediği "Yalan söylüyorsan, dalavere çeviriyorsun" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/36854 Karar: 2017/7831 Tarih: 14.06.2017

"Dalavere" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.