Kendi Çapında

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendi Çapında"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kendi çapında deyimi, bir kişinin veya bir şeyin kendi özellikleri, yetenekleri, bilgileri veya sınırları ile değerlendirildiği anlamına gelir. Örneğin, “Kendi çapında iyi bir ressam” demek, o kişinin profesyonel olmasa da resim yapmada bir becerisi olduğu anlamına gelir.

Hakaret mi?


Kendi Çapında kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın hakkında yürütülmekte olan soruşturmalara ilişkin olarak vermiş olduğu dilekçelerindeki sözlerinin (İçişleri müfettişleri gibi davranarak bir yıldır belediyemizi kendi çapında denetlemeye çalışan muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4884 Karar: 2018/2523 Tarih: 26.02.2018

"Kendi Çapında" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.