Ecdadını Sikerim (Sinkaf Edeceğim)

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ecdadını Sikerim (Sinkaf Edeceğim)"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Ecdadını Sikerim (Sinkaf Edeceğim) Türkçe argo bir ifadedir ve oldukça küfürlü bir şekilde kullanılan bir deyimdir. Burada kişi karşı tarafın tüm ailesine küfür etmektedir. Bu ifade, bir kişiye veya bir duruma büyük bir öfke veya tepki göstermek için kullanılır. Ecdadını Sikerim, kelime anlamıyla atalarını cinsel anlamda hakaret etmek anlamına gelir ve aşağılama veya küfür amaçlı kullanılır. Bu ifade, aşırı öfke veya hayal kırıklığı hissiyle birlikte kullanılan argo bir ifadedir. Bu ifadeyi kullanmak ahlaki ve etik açıdan uygun değildir ve başkalarını incitebilir veya rahatsız edebilir.

Hakaret mi?


Ecdadını Sikerim (Sinkaf Edeceğim) kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanın ve tanığın aşamalardaki birbirine uygun anlatımları, sanığın tevil yollu ikrarı ve dosyadaki deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın olay günü yanında tanık olarak dinlenen annesi bulunduğu sırada katılana "Daha bitmedi, sana göstereceğim, seni öldüreceğim, ecdadını sinkaf edeceğim" şeklinde hakaret ve tehditte bulunduğu sabit olmasına rağmen yerinde görülmeyen gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/43023 Karar: 2019/1816 Tarih: 12.02.2019

Karar #2

Sanığın polis merkezine götürülmek için araca bindirildiğinde katılan ...'e yönelik söylediği kabul edilen sözlerin (Sivil hayatında senin amına koyacağım, sakin karşıma çıkma, senin ecdadını sikeceğim) bütün halinde görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından ayrı ayrı hükümler kurulması bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/31387 Karar: 2021/22039 Tarih: 20.09.2021

"Ecdadını Sikerim (Sinkaf Edeceğim)" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.