Adın Kasaba Çıktı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adın Kasaba Çıktı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adın kasaba çıktı" ifadesi, Türkçede bir kişinin kötü ününün veya şöhretinin yayıldığı anlamına gelir. Bu ifade, genellikle bir kişinin yaptığı bir eylem, davranış ya da kötü eylemi nedeniyle tanınmış hale geldiğinde kullanılır. İfade, genellikle küçük bir topluluk veya kasaba bağlamında kullanılsa da, daha büyük topluluklara da uygulanabilir.

"Adın kasaba çıktı" ifadesi, bir kişinin kötülük ve kıyım konusunda bilinirliğinin arttığı ve tanınmış olduğunu belirtir. Bu durum, olumlu veya olumsuz bir şöhretin yayılmasıyla ilgili olabilir ve bağlamına bağlıdır.

Hakaret mi?


Adın kasaba çıktı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yargılandığı mahkeme hâkimine karşı "Senin adaletin bu mu adın zaten Kasap ...’e çıktı, herkes biliyor, Kürt olduğumuz için bu ceza verildi" biçiminde ve kendisine fazla ceza verildiğini ifade etme amaçlı söylediği sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6294 Karar: 2015/12074 Tarih: 26.11.2015

"Adın Kasaba Çıktı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.