Lakayt

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Lakayt"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Lakayt" kelimesi, bir kişinin umursamaz, ilgisiz veya kayıtsız olduğunu ifade eder. Bu kelime, Türkçe dilinde kullanılan ve genellikle olumsuz bir anlam taşıyan bir kelimedir. Bir kişinin lakayt olması, onun çevresindeki olaylara veya insanlara karşı duyarsız olduğunu gösterir. Lakayt bir kişi, sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanabilir, başkalarının ihtiyaçlarına kayıtsız kalabilir ve genel olarak umursamaz bir tavır sergileyebilir.

Hakaret mi?


Lakayt kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, evlerine hırsız giren sanığın sorunlarıyla ilgilenmeyen kooperatif yöneticisi olan katılana internet sitesi üzerinden söylediği "Laubali, lakayt, sorumsuz ve basiretsiz" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek, CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraat yerine ceza verilmesine yer olmadığına karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/966 Karar: 2014/22312 Tarih: 18.06.2014

"Lakayt" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.