Kokona

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kokona"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kokona", genellikle dış görünüşüne aşırı özen gösteren, lüks ve gösterişli giyim tarzını benimseyen veya fazla makyaj yapan bir kadını tanımlayan bir argo terimdir. Bu ifade, genellikle alaycı veya olumsuz bir anlam taşır ve kişinin dış görünüşüne fazla önem vermesi veya abartılı bir şekilde kendini süslemesi üzerinden kullanılır.

Hakaret mi?


Kokona kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Dosya kapsamına göre katılanın üye olduğu sesli ve görüntülü konuşma imkanı sağlayan internet sitesinde bulunan profil fotoğrafını ve takma adını kullanarak, onun bilgisi ve rızası dışında oluşturduğu sayfada katılanın resmini, onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek ifadelerle (Kim bu kokona, formalitede evli, hayli geniş bir eşe sahip olan bayan... küçük hanımın otoban kenarında iş bulamayan kokonalar saltanat kurmuş, tinercisi balicisi ardında korumalık yapar olmuş, yazık gün geçtikçe rezaletler bitmek bilmiyor, çok yakında küçük hanıma büyük bir sürprizim olacak, sebepsiz hakaretin bedelini ağır ödeyeceksin, reelde hayat kadınları bu işin bedelini ödüyor, vesika ile geziyor, burada tercihin bu ise sana sanal vesika çıkartır merak etme, boynuna asıp gezdirmezsem seni, şirin babanın çileklerini yemek nasip olmasın) yayınlandığı iddia edilen sanığın eyleminin TCK'nın 125/1-2. maddesinde düzenlenen hakaret ve aynı kanunun 136/1. maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarını oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 15, CD Esas: 2013/10149 Karar:2014/1503 Tarih. 27.01.2014

"Kokona" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.