Ağzına S.çtığımın Muhtarı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ağzına S.çtığımın Muhtarı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Türkçede "Ağzına sıçtığımın muhtarı" ifadesi, oldukça argo ve kaba bir ifadedir. Bu ifade, muhtarın (bir köy veya mahalledeki seçilmiş lider) beğenilmediğini, hoşnutsuzluk duyulduğunu ve ona karşı kızgınlık ve saygısızlık ifade etmek için kullanılır. Bu tür ifadelerin kullanılması genellikle hoş karşılanmaz ve insanlar arasındaki iletişimi olumsuz etkileyebilir. Daha saygılı ve uygun ifadeler kullanarak fikirlerinizi paylaşmanız önemlidir.

Hakaret mi?


Ağzına s.çtığımın muhtarı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Oluşa uygun kabule göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kav- ga sırasında sanığın kavgayı ayırmak için gelen köy muhtarı katı- lan...'e yönelik söylediği "Ağzına s.çtığımın muhtarı" şeklindeki sözlerinin ne şekilde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturduğu açıklanmadan, TCK'nın 125/1. maddesi yerine aynı kanunun 125/3-a maddesi uyarınca hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2011/20989 Karar: 2013/16123 Tarih: 27.05.2013

"Ağzına S.çtığımın Muhtarı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.