Kasap Et Derdinde Koyun Can Derdinde

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kasap Et Derdinde Koyun Can Derdinde"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kasap et derdinde, koyun can derdinde, başkalarının dertleriyle ilgilenmeyen ve sadece kendi çıkarlarını düşünen insanları anlatan bir atasözüdür. Bu atasözü, kötü bir duruma düşmüş veya büyük zarara uğramış kişilerin acı içinde kıvranırken, başkalarının ise hiç umursamadan bu durumdan yararlanmaya çalıştığını gösterir.

Hakaret mi?


Kasap Et Derdinde Koyun Can Derdinde kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın eşi ile arasındaki boşanma davasının reddine karar veren mağdur hâkime hitaben yazmış olduğu mektupta "hür iradeye saygıyı ayaklar altına alan, hukuku çiğneyen sayın hakim hanımefendi........ kanser oldum, müjde bana yaptığın zulme sevinebilirsin....... taş çekmişçesine ağrılarla kalkıyorum sebebi içtiğim sigara sebebi sana olan sinirimden ve stresimden, siz herkesten övgüler almaya alışmışsınızdır tabi, herkesin avukatı olduğundan herkese kanunları uygulayıp herkes mutlu ve sevinçli şekilde yaşasın adalet diyerek mahkemeden ayrılırken benim avukatım olmadığı için beni alçak eşek yerine koydunuz........... sen siciline rütbe ve kıdem almayı düşündün........ senin bana yaptığın zulme kasap et derdinde koyun can derdinde çok özür dilerim sayın hakim ben size övgüler pişşe-pişşe yapmadığım için senin bana yaptığın zülümdür, zulümdür, zulümdür, benim bu dilekçemi kabul edip işleme koy dava açma parasını da sayın hakim sen ver, her şeyin bir bedeli vardır beni boşamadan davayı kapatıp siciline rütbe ve kıdem alma bedeli ve zulmün bedeli olarak kim bir miskal hayır işlerse karşılığını görecektir.” şeklindeki sözlerinin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ağır eleştiri, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi, kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9144 Karar: 2015/10839 Tarih: 11.11.2015

"Kasap Et Derdinde Koyun Can Derdinde" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.