Hepiniz Aynısınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hepiniz Aynısınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hepiniz aynısınız" ifadesi, genellikle belirli bir grup insanın benzer davranışlar veya özellikler sergilediğini ve bu nedenle farklılık veya çeşitlilik olmadığını ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle alaycı veya eleştirel bir ton içerir ve kişileri, genellikle negatif veya istenmeyen özelliklere sahip oldukları şeklinde genelleme yapmak amacıyla kullanılır.

"Hepiniz aynısınız" ifadesi, genellikle belirli bir grubun ya da kişilerin genellemeye dayalı eleştirisi olarak kullanılır. Bu ifade, grup içindeki çeşitliliği veya farklılıkları görmezden gelerek, insanları belirli bir kalıp içine koymak veya onları sınırlamak amacını taşır. Ancak, bu tür genelleştirmeler genellikle adaletsiz veya haksızlık içerdiği için kullanımına dikkat etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Hepiniz Aynısınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın müştekilere hitaben söylediği, iddianamede tanımlanıp mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki "Hepiniz ayınızınız lan" sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/1378 Karar: 2021/11042 Tarih: 25.03.2021

Karar #2

Olay günü başka bir dava nedeniyle yargılanan suça sürüklenen çocuğun hakkında verilen tutukluluğun devamı kararının açıklanmasından sonra duruşma salonundan çıkarılırken mahkeme hakimine yönelik olarak söylediği "Allah Allah hepinizin, kökünüzün belasını versin, hepiniz aynısınız" şeklindeki beddua, yakınma ve ağar eleştiri niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/9697 Karar: 2014/30539 Tarih: 27.10.2014

"Hepiniz Aynısınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.