Kadına Bak Ya

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kadına Bak Ya"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kadına bak ya" ifadesi, genellikle bir erkeğin, bir kadının fiziksel görünümünü veya davranışını dikkat çekerek, övücü veya aşağılayıcı bir şekilde değerlendirmesini ifade eder. Bu ifade, toplumsal cinsiyet normlarına ve kadınların cinsel nesneleştirilmesine dayalı bir yaklaşımı yansıtabilir.

İfadenin kullanımı ve anlamı, bağlam ve tonuna göre değişebilir. Pozitif bir anlam taşıyarak kullanılabilirken, aynı zamanda kadınların cinselliğini ve dış görünümünü öne çıkaran ve ayrımcı bir tavır sergileyen bir ifade olarak da algılanabilir. Bu tür ifadeler, cinsiyet eşitsizliğini ve toplumsal cinsiyet normlarının etkilerini yansıtabilir. Kadınları sadece fiziksel görünümleriyle değerlendiren veya aşağılayıcı bir şekilde nesneleştiren ifadeler, cinsel taciz veya ayrımcılık gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Daha saygılı ve eşitlikçi bir dil kullanmak, insanların cinsiyetlerine dayalı olumsuz değerlendirmelerden kaçınmayı teşvik eder.

Hakaret mi?


Kadına Bak Ya kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, avukat olan sanığın ceza mahkemesindeki bir dosyasını incelemek için mahkeme kalemine gittiği, dosyadaki tebligat işlemlerinde yaşanan bir sorun sebebiyle önce zabıt kâtibiyle, daha sonra da araya giren katılan yazı işleri müdürüyle yaşadığı tartışma sırasında söylediği "Kapa çeneni, psikolojik sorunun var herhalde, sen hastasın, hastaneye git, kadına bak ya" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay CGK Esas: 2017/18-814 Karar: 2018/512 Tarih: 08.11.2018

"Kadına Bak Ya" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.