Siyonistlerin Yardakçılığını Yapıyorlar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Siyonistlerin Yardakçılığını Yapıyorlar "
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Siyonistlerin yardakçılığını yapıyorlar" ifadesi, mecazi olarak bir kişi veya grubun, Siyonistlerle işbirliği yaparak veya onları destekleyerek, çıkarlarına hizmet ettiğini ima eder. Bu ifade, genellikle bir kişinin veya grubun, başkalarının menfaatleri yerine Siyonistlerin menfaatlerini takip ettiğini eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Siyonistlerin Yardakçılığını Yapıyorlar kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından kullanılan ifadelerle (Dini bir konferans esnasında, Başbakan hedef alınarak Hala Avrupa Birliği'nin peşinde koşuyorlar, hala Siyonistlerin yardakçılığını yapıyorlar, bunların hepsi işbirlikçi, bunların hepi sahtekâr, bunlar insanları kandırıyorlar, şak şak yapıyorlar) somut bir olgu isnat edilmediği ve değer yargısal niteliğine sahip olduğu açıktır. Ancak bu durumda dahi değer yargılarının belli düzeyde olgusal temel içermesi gerekmektedir. Hiçbir delile dayanmayan bir değer yargısının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle, hakaret suçunun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden sanığın beraatına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31614 Karar: 2017/8975 Tarih: 14.09.2017

"Siyonistlerin Yardakçılığını Yapıyorlar " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.