Ayıp Ediyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ayıp Ediyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ayıp ediyorsunuz" ifadesi, Türkçede bir kişi veya grup tarafından yapılan bir eylemin ya da söylenen bir şeyin, toplumun ahlaki ve sosyal kurallarına, adetlerine ve beklentilerine aykırı olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle bir uyarı ya da eleştiri niteliğinde olup, birinin davranışlarının kabul edilemez olduğunu ve hoşgörü sınırlarını aştığını vurgulamak amacıyla kullanılır.

Örneğin, birinin başkalarının önünde küfürlü konuşması, saygısızca davranması veya özel bir konuyu gündeme getirmesi gibi durumlar, ayıp olarak kabul edilebilir. Bu durumda, "ayıp ediyorsunuz" demek, bu tür davranışların hoş karşılanmadığını ve uygunsuz olduğunu belirtir.

Hakaret mi?


Ayıp ediyorsunuz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanık...in tanık sıfatıyla dinlendiği duruşmada. Mahkeme heyetine karşı "Yaptığınız size yakışmıyor, ayıp ediyorsunuz şeklinde söylediği sözlerin yakınma ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu anlaşılmakla, mahkeme heyetinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi hu- kuka uygun bulunmamıştır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31298 Karar: 2016/3668 Tarih: 26.02.2016

"Ayıp Ediyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.