Adam Yerine Koyulduğu İçin Sevinmiştir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Yerine Koyulduğu İçin Sevinmiştir"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam yerine koyulduğu için sevinmiştir" ifadesi, Türkçede bir kişinin saygı ve değer görerek, toplumun beklentilerine uygun bir şekilde muamele gördüğü ve bu durumdan memnuniyet duyduğu anlamına gelir. Bu ifade, kişinin saygın bir şekilde muamele görmesinin ve kendini değerli hissetmesinin olumlu bir etkisi olduğunu vurgular.

Özetle, bu ifade, bir kişinin saygı gördüğü, değer verildiği ve toplumun beklentilerine uygun bir şekilde muamele edildiği için mutlu olduğu anlamına gelir.

Hakaret mi?


Adam yerine koyulduğu için sevinmiştir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana hitaben yazdığı kabul edilen sözlerin (Müştekinin de dahil olduğu sosyal iletişim grubunda, başka birine cevaben ama müştekiyi hedef alarak: Sevgili ... aslında adamı mutlu ettin bence, adam yerine koyulduğu için nasıl da sevinmiştir garibim) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16383 Karar: 2022/15401 Tarih: 16.06.2022

"Adam Yerine Koyulduğu İçin Sevinmiştir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.