Biz Çok Hakim Gördük

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Biz Çok Hakim Gördük"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Biz çok hakim gördük" ifadesi, bir kişinin bir konuda çok tecrübeli olduğunu veya bir durumu daha önce çok sık gördüğünü ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle bir kişinin bir konuda uzmanlaştığını veya bir duruma aşina olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Bu ifade aynı zamanda biraz esprili bir şekilde de kullanılabilir ve kişiye bir konuda çok fazla deneyim kazandıran bir dizi zorlu veya ilginç durumla karşılaştığında da kullanılabilir. Ancak, bu ifade bazen kendini beğenmiş veya böbürlenen bir tavır sergilemek için kullanılabilir.

Bu ifade, genellikle bir konuda başarılı olmak için gereken tecrübe ve bilgiyi vurgulamak için kullanılır ve kişinin diğer insanlardan daha bilgili ve yetenekli olduğunu ima eder. Ancak, bu ifadeyi kullanırken, karşı tarafa karşı saygılı ve alçakgönüllü bir yaklaşım sergilemek önemlidir.

Hakaret mi?


Biz çok hakim gördük kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, ... Aile Mahkemesi'nin ... D. İş sayılı dosyasında yapılan keşif sırasında sanığın hakime söylediği "Sen beni bekletiyorsun, iki saattir seni bekliyorum, seni beklemek zorunda değilim, bizim de hakim akrabamız var, biz çok hakim gördük, ne gecikiyorsun, seni beklemek zorunda değilim, işe gitmediğim için 100 liradan oldum, burası babamın evi, babamı evden çıkartamazsınız" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olmayıp nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16759 Karar: 2022/16959 Tarih: 05.07.2022

"Biz Çok Hakim Gördük" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.