Nemrut

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Nemrut"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Nemrut", Türkiye'nin Adıyaman ilinde bulunan bir dağdır. Gerçek anlamıyla Nemrut, 2. yüzyılda Commagene Krallığı'nın kralı Antiochus tarafından yaptırılan anıt mezar ve tapınak kompleksini ifade eder. Bu kompleks, Antiochus'un kendisini tanrı olarak gösterme amacıyla inşa edilmiştir. Nemrut Dağı, tarih ve arkeoloji açısından büyük bir öneme sahiptir ve dünya mirası alanlarından biridir.

"Nemrut" mecazi olarak da suratsız, yüzü gülmez, sert görünümlü kişiler için kullanılır. Bu ifade eleştirel ve saygısız bir dil içerebileceği için iletişimde dikkatli olmak önemlidir. Karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde iletişim kurmak, olumsuz etkileri önleyebilir.

Hakaret mi?


Nemrut kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın hakim olan müştekiye gönderdiği mektupta yer alan "Siz zalimsiniz Yeryüzü kurulduğundan bu yana çok Firavunlar, Nemrutlar gördüm Mahkeme salonunda yüzünüze haykırdığım, söylediğim her şeyi tekrar ediyorum ve arkasındayım, bu mektup sizin elinizde delildir. Siz zalimsiniz şeklindeki, hakkında verilen cezanın fazla olduğuna yönelik, uğradığını düşündüğü haksızlığı dile getirme amaçlı yazılan ifadelerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5505 Karar:2015/9395 Tarih: 27.10.2015

Karar #2

(Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak kalmakta olan şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hitaben yazmış olduğu mektubunda "Her Nemrut'un bir İbrahim'i, her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Ne yazık ki senin ne İbrahim'in ne de Musa'n var. Senden hesap soracak, dur diyecek, üzerimizdeki bu zulmünü kaldıracak ne Kimse ne de tek merci var. Öylece Nemrutluğunla, Firavunluğunla, zulmünle bir başımasın. Ne yapacağız seninle böyle, sana yazmaya iten neden bunlar değildi, permatiklerdi. O permatikleri münasip bir tarafına koy" şeklinde cümleler yer almasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/2716 Karar: 2017/3869 Tarih: 25.04.2017

"Nemrut" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.