Egolarını Öğrencilerin Üzerinde Tatmin Etmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Egolarını Öğrencilerin Üzerinde Tatmin Etmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Egolarını Öğrencilerin Üzerinde Tatmin Etmek" ifadesi, bir öğretmen veya eğitimci gibi bir kişinin kendi ego veya özsaygısını artırmak için öğrencilere karşı baskın veya denetleyici bir tavır sergilediği durumları anlatır. Bu tür bir davranış, öğrenci odaklı eğitim yaklaşımına ters düşer ve öğrencilerin gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Hakaret mi?


Egolarını Öğrencilerin Üzerinde Tatmin Etmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Meslek Yüksek Okulu müdür yardımcısı ve öğretim görevlisi olarak müştekiye aynı okulda olan sanığın Facebook isimli internet sitesi üzerinden, ... Meslek Yüksek Okulu adına açılmış grup hesabından.... tarihinde paylaştığı yazı içeriğinde "Müşteki hakkında dava açıldığını, okulu bir çiftlik gibi gördüğünü, öğrencileri köle misali azarlayıp hakaret ettiğini, öğrencileri sınıfta bırakmakla tehdit ettiğini, yetkilerini kötüye ve çıkarları doğrultusunda kullandığını, kişisel egolarını öğrencilerin üzerinde tatmin ederek eğitimciye yakışmayacak olan davranışlar sergilediğini, kendisini sınava aldırtmadığını, müştekinin kendisine, istediğimi sınıfta bırakır, istediğimi geçiririm şeklinde sözler söylediğini, müştekinin okul idaresinde ve öğrenciler üzerinde, keyfi tutumlar sergilediğini, okula devlet tarafından gönderilen ödeneklerin nasıl kullanıldığının hesabının sorulması gerektiğini ve söz konusu ödeneklerin kimlerin cebine indiğinin araştırılması gerektiği" şeklindeki sözlerinin ağır eleştiri niteliğinde olduğu, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/32354 Karar: 2016/14257 Tarih: 28.06.2016

"Egolarını Öğrencilerin Üzerinde Tatmin Etmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.