Değmezsiniz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Değmezsiniz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Değmezsiniz" ifadesi, bir kişiye veya bir şeye yönelik olarak, onun veya o şeyin bir çaba veya ilgi harcamaya değmez olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılır. Bu ifade genellikle olumsuz bir değerlendirme veya eleştiri olarak kullanılır ve kişinin veya nesnenin önemsiz veya değersiz olduğunu vurgular.

"Değmezsiniz" ifadesi, kişi veya nesnenin sahip olduğu niteliklere veya değere yönelik bir değerlendirmedir. Bu ifade ile kişi, çaba harcamanın veya ilgi göstermenin karşılığında beklenen sonucun tatmin edici veya olumlu olmadığını düşünebilir. Ancak, bu ifade kullanıldığında duygusal bir yaralanma veya incitme potansiyeli olduğu için dikkatli olunması gerekmektedir. İletişimde saygılı ve anlayışlı bir dil kullanmak, olumsuz etkileşimleri engellemeye yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Değmezsiniz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Hepinizin tabanı belli, hiçbiriniz değmezsiniz) ve yükletilen suça yönelik katılan ...’in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16902 Karar: 2022/16407 Tarih: 01.07.2022

"Değmezsiniz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.