Babası Da Bunun Gibi Deliydi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Babası Da Bunun Gibi Deliydi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Babası da bunun gibi deliydi" ifadesi, bir kişinin belirli bir davranışı veya tutumu nedeniyle eleştirildiğinde veya alay edildiğinde kullanılan bir mecazi deyimdir. Bu ifade, bir kişinin benzer bir davranışı veya tutumu sergilemesinin, o kişinin babasının da benzer bir şekilde davrandığı anlamına gelir. Bu deyim, bir kişinin yanlış veya uygun olmayan bir davranışı devam ettirdiğinde, bu davranışın babasından miras kaldığı izlenimini yaratabilir. Ancak, bu ifade kullanıldığında, babanın gerçekten bir psikolojik rahatsızlığı veya deliliği olduğu anlamına gelmez.

Hakaret mi?


Babası da bunun gibi deliydi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Duruşma esnasında, davanın karşı tarafını hedef alarak: Tanığın beyanına bir diyeceğim yoktur, ben olay günü şahsı kovaladım ama darp etmedim, şahsın babası da bunun gibi deliydi) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16486 Karar: 2022/16840 Tarih: 05.07.2022

"Babası Da Bunun Gibi Deliydi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.