Saçmalamak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saçmalamak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saçmalamak", anlamsız, mantıksız veya gerçeğe aykırı şeyler söylemek veya yapmak anlamına gelir. Bu terim, ciddiyetten uzak veya gerçekçi olmayan konuşmalar veya davranışlar tanımlamak için kullanılır. "Saçmalamak" kelimesi genellikle bir kişinin söylediği şeylerin tutarlılıktan yoksun, mantıksız veya inandırıcı olmadığını ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Saçmalamak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana hitaben internet sitesinde yazdığı "Bu zat anlattığı ipe sapa gelmez şeylere kendi inanıyor mu acaba, o yetmiyormuş gibi nereden geldiği belli olmayan bir lisan kullanıp zaten yeteri kadar saçma değil gibi iyice anlamaz bir hale sokuyor, saçmalamak tabiri bu zat ile ete kemiğe bürünmüş şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katlanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42746 Karar: 2017/10974 Tarih: 16.10.2017

"Saçmalamak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.