Annesini Çalıntı Mezara Defnetti

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Annesini Çalıntı Mezara Defnetti"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Annesini çalıntı mezara defnetti" ifadesi bir argo deyimdir ve suç işlemek veya kötü bir şey yapmak anlamında kullanılır. Bu ifade kelime kelime "birisi annesini çalıntı bir mezara gömdü" şeklinde çevrilebilir. Ancak, gerçek hayatta böyle bir şey yapılamayacağı için bu ifade, bir kişinin annesine kötü davranması veya ona zarar vermesi anlamında kullanılır. Bu ifade, genellikle argo veya küfürlü bir dil içeren konuşmalarda kullanılır ve resmi bir dilde kullanılması uygun değildir.

Hakaret mi?


Annesini çalıntı mezara defnetti kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

"RTE'ye zincirleme dolandırıcılık/resmi evrak sahteciliği suç duy rusuyla Ankara'da soruşturma başlıklı yazıdaki Tayyip'in İstanbul İmam Hatip'teki kütük bilgilerine göre İmam Hatip'ten başka okula gitmemiş, E... Lisesi'ne gittiği de doğru değil, İmam Hatip'i bütünleme ile ve kurul karan ile bitirmiş, yani Allah rızası ricalarıyla, kaldığı dersler Arapça ve Kur'an, Tayyip'in kurduğu hükümetler geçersizdir, yaptığı atamalar da" ve bir başka kullanıcıya yanıt olarak "Erdoğan annesini çalıntı mezarlara mi defnetti, fotoğraflar her şeyi anlatıyor şeklindeki paylaşımların mesaj bütünlüğü ve bağlama dikkate alındığında, bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermemesi ve özellikle eleştiri sınırları aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına madde-i mahsusa isnadı suretiyle saldırı mahiyetinde olduğu konusundaki takdir ve değerlendirmenin mahkemesince yapılması gerektiği gözetilmeden, hukuki olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemekle, anılan kararın kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

 

Yargıtay 16. CD Esas: 2020/2421 Karar: 2020/3646 Tarih: 10.07.2020

"Annesini Çalıntı Mezara Defnetti" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.