Bayan Olmasan Söyleyeceğimi Bilirdim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bayan Olmasan Söyleyeceğimi Bilirdim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bayan olmasan söyleyeceğimi bilirdim" ifadesi, bir kişinin söylemek istediği bir şey olduğunu ancak bu sözlerin kadın tarafın duygularını ya da onurunu zedeleyebileceğini veya uygun olmayabileceğini ima eden bir ifadedir. Bu ifade genellikle alaycı bir tonla kullanılır ve karşı tarafa söz konusu kişinin cinsiyeti üzerinden yapılan bir aşağılama veya hakaret içerir. Bu nedenle, bu ifadenin kullanımı diğer kişilere karşı saygısızlık olarak algılanabilir ve cinsiyetçi bir söylem olduğu için hassasiyet gösterilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır.

Hakaret mi?


Bayan olmasan söyleyeceğimi bilirdim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sen bayan olmasan sana söyleyeceğimi bilirdim) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/777 Karar: 2018/421 Tarih: 17.01.2018

"Bayan Olmasan Söyleyeceğimi Bilirdim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.