Hanzo

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hanzo"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hanzo" terimi, Türk argosunda cinsel içerikli bir ifade olarak kullanılabilmektedir. Bu tür argo kullanımı, cinsel ilişkiyi ima eden ve genellikle aşağılayıcı veya küçümseyici bir ton taşıyan bir ifade olarak kullanılır.

Bu tür argo kullanımı genellikle hoşgörüsüz ve saygısız bir iletişimi yansıttığı için toplumsal normlara aykırıdır ve genellikle uygun bir dil kullanmamayı ifade eder. Bu tür argo ifadelerin kullanılması, saygılı iletişimi teşvik etmeyen ve olumsuz bir etki yaratan bir davranıştır. Daha sağlıklı ve olumlu iletişim sağlamak için, hoşgörülü ve saygılı bir dil kullanmanız önemlidir.

Hakaret mi?


Hanzo kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Mahkeme kabulüne göre sanığın katılana hitaben söylediği "Hanzo" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, karşılıklı hakaret nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/13348 Karar: 2018/14285 Tarih: 05.11.2018

"Hanzo" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.