Kaşındı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaşındı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kaşındı" genellikle bir kişinin rahatsızlık, şüphe, merak veya şaşkınlık gibi duygusal tepkilerini ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu tabir, söz konusu kişinin bir konu hakkında düşünüp anlamaya çalıştığını veya dikkatini çektiğini ifade eder. Birisiyle ilgili bir olay veya durumda "kaşındı" ifadesi kullanıldığında, bu kişinin etkilenip düşünce sürecine girdiği ve daha fazla bilgi veya açıklama aradığı anlamına gelir.

"Kaşındı" ifadesi genellikle informel ve günlük konuşma dilinde kullanılır. Birisi bir bilgiyi öğrenirken, tuhaf bir durumla karşılaşırken veya bir olay hakkında düşünmeye başladığında "kaşındı" ifadesi kullanılabilir. Bu ifade, kişinin içsel bir tepkisini veya düşünce sürecini ifade etmekte kullanılırken, dilin esnekliğini ve kişisel ifadeyi yansıtır.

Hakaret mi?


Kaşındı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın tapu memuru olan mağdur hakkında onun gıyabında ihtilat oluşacak şekilde "Sizin memurunuz kaşındı, kardeşim de ona göre konuştu" biçimindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat yerine, şikâyete tabi olmayan kamu görevlisine hakaret suçundan açılan kamu davasının düşmesine hükmolunması kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3351 Karar: 2015/3370 Tarih:24.06.2015

"Kaşındı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.