Cuntacı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cuntacı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cuntacı" genellikle darbe veya askeri darbe girişimi gibi siyasi olaylarla ilişkilendirilen bir terimdir. Bu terim, darbe veya askeri müdahaleye destek veren veya darbe yapmayı amaçlayan kişileri tanımlamak için kullanılır. "Cuntacı" terimi, genellikle darbe teşebbüslerine karışan veya bu tür eylemleri destekleyen kişilere atıfta bulunmak amacıyla kullanılır. Bu terim genellikle siyasi bir bağlamda kullanılır ve genellikle olumsuz bir çağrışım taşır.

Hakaret mi?


Cuntacı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, askerlik şubesi girişinde tartıştığı müşteki M... 'e "İşte bu ülkedeki askerlik zihniyeti bu, cunta zihniyeti", müşteki A...'e ise "Beni tahrik etmeyin, kendi vatanımda caddede yürüyemeyecek miyim? Cuntacısınız, diktatörsünüz" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın müştekilere yönelttiği sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağar eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/4926 Karar: 2014/32175 Tarih: 06.11.2014

"Cuntacı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.