İktidar Tetikçiliği

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İktidar Tetikçiliği"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İktidar tetikçiliği, toplumda sıkça karşılaşılan bir olgudur. Bir kişinin, iktidar sahibi olan bir grup veya bireyin emirlerini yerine getirmek için çalışması anlamına gelir. Bu tür kişiler, genellikle kendi çıkarları için hareket ederler ve etik değerlere pek önem vermezler. İktidar tetikçileri, manipülasyon, yalan ve şiddet gibi yöntemleri kullanarak iktidar sahiplerinin istediklerini gerçekleştirmeye çalışırlar.

İktidar tetikçiliği, demokratik bir toplumda tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu kişiler, halkın çıkarlarını gözetmek yerine, iktidar sahiplerinin çıkarlarını korumaya odaklanır. Bu durum, adaletsizlik, eşitsizlik ve haksızlık gibi sorunlara neden olabilir. İktidar tetikçileri, toplumda hoşnutsuzluk ve çatışmalara yol açabilir, güveni zedeler ve demokrasiyi tehlikeye atar.

Hakaret mi?


İktidar Tetikçiliği kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

"Memleket bu geçilmiyor, yalakalığın adı ... oldu, basiretsiz insanlar kuyruğuna yapıştıkları iktidarın tetikçiliğini yapıyor, yaptıkça makam kapıyorlar işte" şeklindeki yazıların bütün halinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8672 Karar: 2015/10865 Tarih: 11.11.2015

"İktidar Tetikçiliği" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.