On Koyunu Güdemeyecek İnsan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"On Koyunu Güdemeyecek İnsan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"On Koyunu Güdemeyecek İnsan" ifadesi, basit veya temel bir görevi bile yerine getiremeyecek veya yönetemeyecek bir kişiyi ifade eder.

Hakaret mi?


On Koyunu Güdemeyecek İnsan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılan hakkında SGK II Müdürlüğüne yazdığı dilekçede söylediği "Dağda on koyunu gidemeyecek insanlar SGK başkanı olarak getirmeyin" biçimindeki eleştirisel nitelikteki kaba sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında TCK'nın 43. maddesinin uygulanması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42374 Karar: 2017/14397 Tarih: 06.12.2017

"On Koyunu Güdemeyecek İnsan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.