Sen İnsan mısın?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen İnsan mısın?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen insan mısın?" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir varlığa, beklenmeyen veya şaşırtıcı bir şekilde davrandığında veya bir insana özgü olmayan bir şekilde tepki verdiğinde alaycı veya şaşkın bir şekilde sorulan bir sorudur. Bu ifade, kişinin davranışını veya tepkisini sorgulamak, onu eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

Terim, genellikle alaycı bir ton taşır ve kişinin normalden farklı bir şekilde davrandığı durumlarda kullanılır. "Sen insan mısın?" ifadesi, kişiyi alışılmadık veya tuhaf bir şekilde davrandığı için sorgulamak veya onunla dalga geçmek amacı taşır. İfadeyi kullanırken, karşı tarafı aşağılamaktan veya rencide etmekten kaçınmak önemlidir. Daha yapıcı bir dil kullanarak, iletişimde hoşgörülü bir yaklaşım benimsemek daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Sen İnsan mısın? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerinin (Okul müdürü tarafından, öğretmene hitaben: Haddini aştın, fazla ileri gittin, sen insan mısın) muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7737 Karar: 2020/300 Tarih:14.01.2020

"Sen İnsan mısın?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.