Paran mı Kaldı Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Paran mı Kaldı Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


 

"Paran mı Kaldı Lan?" ifadesi, genellikle olumsuz bir durumu veya karşılaşılan zorluğu ifade etmek için kullanılan bir argo deyimdir. Bu ifade, kişinin sıkıntılı bir durumun içinde olduğunda veya bir talebi veya isteği yerine getirmekte güçlük çektiğinde, karşı taraftan gelen bir beklentiyi veya isteği şaşırtıcı veya anlamsız bulduğunu ifade eder.

"Paran mı Kaldı Lan?" ifadesi, genellikle bir kişinin maddi veya manevi olarak sıkıntılı olduğu bir dönemde, başkalarının isteklerini veya beklentilerini karşılamak için yetersiz olduğunu belirtmek amacıyla kullanılır. Bu ifade, argo ve alaycı bir üslupla dile getirilir ve karşısındaki kişinin beklentisini anlamsız veya gerçekçi olmayan bir şekilde değerlendirdiğini ifade eder.

Genel olarak, "Paran mı Kaldı Lan?" ifadesi, bir kişinin sıkıntılı veya zorlu bir dönemde olduğunda, karşı tarafın taleplerine veya isteklerine karşı tepki gösteren alaycı bir deyimdir. Bu ifade, karşı taraftan gelen beklentinin veya isteğin gerçekçi olmadığını vurgularken, aynı zamanda kişinin kendi sıkıntısını veya güçlüğünü dile getirebilir.

Hakaret mi?


Paran mı Kaldı Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana hitaben "Paran mı kaldı lan" şeklindeki sözleri katılanın onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmayıp kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 13. CD Esas: 2014/38033 Karar: 2016/2665 Tarih: 22.02.2016

"Paran mı Kaldı Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.