Sümen Altı Etmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sümen Altı Etmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Sümen altı etmek deyimi, bir evrakın işleme konulmasını veya bir işin yapılmasını geciktirmek ya da engellemek anlamına gelir. Sümen ise, yazı masasının üzerindeki çekmecenin altındaki kapaklı bölümüdür.

Hakaret mi?


Sümen Altı Etmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yerel mahkemece sanığın müştekiye söylediği kabul edilen sözlerin (Sanık tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçede İlçe Seçim Kurulu Başkanına hitaben: Tahkikat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim... tarafından tabiri caizse sümen altı edilmektedir, nedeni ise İlçe Seçim Kurulu Hâkimi... in eşi... in de... İlçe Seçim Kurulu'nda memur olarak çalışmasıdır) muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16008 Karar: 2021/19140 Tarih: 14.06.2021

"Sümen Altı Etmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.