Siz Geldikten Sonra Buraların Tadı Kaçtı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Siz Geldikten Sonra Buraların Tadı Kaçtı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bu bir deyimdir. Bir yerin veya bir durumun eskisi kadar güzel, keyifli veya rahat olmadığını ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Siz Geldikten Sonra Buraların Tadı Kaçtı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın olay günü trafik yol kontrolü yapan polis memuruna tepki olarak söylediği "Oyun mu oynuyorsunuz siz, burası Dingo' nun ahırı mı, siz geldikten sonra buraların tadı kaçtı" şeklinde kaba hitap tarzı ve yakınma niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27224 Karar: 2016/11889 Tarih: 31.05.2016

"Siz Geldikten Sonra Buraların Tadı Kaçtı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.