Ancak Para Almayı Biliyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ancak Para Almayı Biliyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ancak para almayı biliyorsun" ifadesi, bir kişinin sadece kendi maddi çıkarları için çalıştığını ve diğer önemli becerilere veya sorumluluklara dikkat etmediğini ima eden eleştirel bir sözdür. Bu ifade, genellikle birinin işini düşündüğünden daha az etkili bir şekilde yaptığına veya sadece para kazanma motivasyonuyla hareket ettiğine inanıldığında kullanılır. Bu, kişinin işinde başarılı olmadığı, iş ahlakına sahip olmadığı veya başkalarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini önemsemediği anlamına gelebilir.

Hakaret mi?


Ancak para almayı biliyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "İlaçları yazmazsan sen adam değilsin, bir daha buraya gelme, seni ve kurumunu tanımam, bana istediğim ilaçları yazmaya mecbursun, yoksa yapacağımı bilirim, ancak para almayı biliyorsun, sen nasıl adamsın" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41565 Karar: 2017/11394 Tarih: 19.10.2017

"Ancak Para Almayı Biliyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.