İmansız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İmansız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İmansızlık, inançsızlık anlamına gelir ve genellikle dini veya spiritüel inançlara sahip olmama durumunu ifade eder. İmansızlık, bir kişinin tanrıya veya herhangi bir üst güce inanmaması veya bu inancı reddetmesi anlamına gelir. İmansızlık, farklı nedenlerle ortaya çıkabilir ve bireylerin dünya görüşleri ve değerleri üzerinde etkili olabilir.

değerleri çiğnemek veya doğru yolu takip etmemek anlamına gelir. Bu terim, genellikle bir kişinin ahlaki veya etik prensiplerden saparak, inançlarına uymayan veya toplumsal değerlere ters düşen bir şekilde davranması durumunu ifade eder.

Mecazi anlamda "imansızlık" terimi, genellikle değerleri ihlal eden veya ahlaki standartlara uymayan eylemlere veya davranışlara atıfta bulunurken kullanılır. Bu ifade, toplumun veya bireylerin kabul ettiği etik ve ahlaki normlardan saparak, inançsızlık veya değer yitirme durumlarını vurgulamak için kullanılır. Bu mecazi kullanım, bir kişinin davranışlarının veya eylemlerinin toplumsal veya ahlaki beklentilere uygun olmadığı durumlarda kullanılarak, kişinin inançlarına ve değerlerine ters düşen bir tutum içinde olduğu vurgulanabilir.

Hakaret mi?


İmansız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın oğlunun borcundan dolayı hacze gelen alacaklı vekili olan katılana söylediği "İmansız, Allah belanı versin" şeklindeki sözün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığının gözetilmemesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4637 Karar: 2015/9093 Tarih: 26.10.2015

"İmansız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.