Zafiyet

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zafiyet"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zafiyet", bir kişinin veya organizmanın zayıf yönleri, güçsüzlükleri veya eksiklikleri anlamına gelir. Bu terim, fiziksel, duygusal veya zihinsel düzeyde olabilecek zayıflıkları ifade ederken, genellikle bir sistemin veya yapıdaki savunmasız veya eksik yönleri de tanımlar.

Zafiyet, genellikle bir şeyin etkisiz veya korumasız olduğu durumları belirtir. Örneğin, bir kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa, vücut daha savunmasız hale gelir ve hastalıklara karşı daha duyarlı hale gelir. Aynı şekilde, bir organizasyonun veya sistem bir zafiyete sahipse, kötü niyetli kişiler veya olaylar bu zayıf noktayı hedef alabilirler. Bu nedenle, zafiyetlerin tanınması ve ele alınması, genellikle daha iyi koruma ve etkinlik sağlamak amacıyla önemlidir.

Hakaret mi?


Zafiyet kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, bahse konu ifadeler (İcra müdürü tarafından, hâkime hitaben: Siz memurlara karşı pasifsiniz, zafiyet içindesiniz, yumuşak davranıyorsunuz, korkaksınız, katipleri fazla dinliyorsunuz, adliyede katipler hakkımızda konuşuyor, 30 günlük aldığım raporun sebebi sizsiniz, psikolojimi bozdunuz) bir bütün olarak değerlendirilip söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu nedenlerle, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6528 Karar: 2018/5100 Tarih: 05.04.2018

"Zafiyet" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.