Hasbelkader O Makama Gelmiş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hasbelkader O Makama Gelmiş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Hasbelkader o makama gelmiş” ifadesi “rastlantı sonucu olarak, tesadüfen” anlamına gelir. Kişinin o makama layık olmadığı ve o makamı hak etmediğini anlatmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Hasbelkader O Makama Gelmiş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekiye yönelik ifadeleri (... adındaki Grup Başkan Yardımcısı olan zavallı ve hasbelkader o makama gelmiş) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14715 Karar: 2022/13444 Tarih: 30.05.2022

"Hasbelkader O Makama Gelmiş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.