Muhatabım Değilsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Muhatabım Değilsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Muhatabım değilsin" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grubun, kendilerine yöneltilen sorun veya konuyla ilgilenmeyeceklerini veya onunla ilgili sorumlulukları olmadığını ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin kendisine yöneltilen konunun veya sorunun dışında olduğunu ve bu nedenle ilgilenmeyeceğini veya müdahil olmayacağını belirtir.

"Muhatabım değilsin" ifadesi genellikle alaycı veya kesin bir dille kullanılır ve kişinin sorumlulukları veya ilgi alanları dışındaki konularla ilgilenmeyeceğini vurgular. Bu terim, bir kişinin veya grubun, belirli bir durumda veya konuda kendilerine yöneltilen talepleri veya sorunları reddettiğini veya önemsemediğini ifade ederken, bu kişinin sınırlarını çizmeyi veya zaman ve enerjilerini daha öncelikli konulara odaklamayı tercih ettiğini belirtir. Aynı zamanda, bu ifade kişiler arasındaki iletişimde sınırları ve ilgi alanlarını belirlemek amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Muhatabım Değilsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Yargılamaya konu somut olayda, sanık mağdura söylediği "Sen kim oluyorsun, ebelerime karışamazsın, senin gibileri çok gördüm, haddini bil ben doktorum, sen benim muhatabım değilsin" şeklindeki ifadelerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarnı oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı…   Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9578 Karar: 2015/10509 Tarih: 09.11.2015
Karar #2
İncelenen dosyada, belediye başkan aday adayı olan sanığın yerel seçimler öncesi ... açılışında yaptığı konuşmada aynı partide siyaset yapan katılan hakkında "Sen kimsin ki, senin şeceren bozuk. Senin işin beni buradan indirmek isteyenlere katkı koymak. Sen kalemini satmışsın, sen ruhunu satmışsın. Seninle işim olmaz benim. Sen benim muhatabım değilsin" şeklindeki sözlerinin eleştiri sınırlarını aşmadığı, aşağılama, küçültme boyutuna ulaşmayan, ağır siyasi eleştiri niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...   Yargıtay 18. CD Esas: 2016/5495 Karar: 2018/4044 Tarih: 21.03.2018

"Muhatabım Değilsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.