Mahkemenizce Kendilerine Yol Gösterilmiş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mahkemenizce Kendilerine Yol Gösterilmiş "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Mahkemenizce Kendilerine Yol Gösterilmiş" ifadesi, bir kişinin veya grubun dışsal yardım veya etki altında olduğunu ifade eder. Bu ifadeyle, kişinin veya grubun bağımsız karar verme yeteneğinin olmadığı ve dış güçlerin etkisi altında olduğu vurgulanır. "Mahkemenizce Kendilerine Yol Gösterilmiş" ifadesi genellikle kişiyi veya grubu kontrol altında veya manipülasyon altında olmakla suçlamak amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Mahkemenizce Kendilerine Yol Gösterilmiş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Maddi olayda, sanığın Asliye Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu itiraz dilekçesinde yer alan ve görülmekte olan dava ile ilgili olan sözlerinin (Sayın mahkemenizce lehlerine karar verilmesi için teminat göstermeleri konusunda kendilerine yol gösterilmiş bulunmakta) TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD (E: 2015/6266 K: 2015/10502 T: 05.11.2015)

"Mahkemenizce Kendilerine Yol Gösterilmiş " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.