Embesil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Embesil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Embesil," argo bir dil kullanımıyla kullanılan, aşağılayıcı ve küçümseyici bir terimdir. Bu terim, kişileri aşağılamak veya onları zeka düzeyleriyle alay etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Embesil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Basın açıklamasında, katılanı hedef alarak: Alçakların tuzağı embesiller) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasını esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6277 Karar: 2018/16773 Tarih: 11.12.2018

"Embesil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.