Hakim Kim Oluyormuş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hakim Kim Oluyormuş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hakim kim oluyormuş" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grup insanın, başkalarını eleştirmeye veya yargılamaya çalışırken, kendi davranışlarının veya tutumlarının da eleştirilebilir veya sorgulanabilir olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, başkalarını eleştirmenin veya hüküm vermenin kolay olduğunu düşünerek kişinin kendi konumunu veya durumunu göz ardı ettiğini vurgular.

"Kim oluyormuş" ifadesi, alaycı bir üslup taşıyabilir ve karşı tarafa kendi davranışlarını sorgulama çağrısında bulunurken alay etme veya aşağılama amacı taşıyabilir. Bu tür bir ifade, karşılıklı saygı ve empati eksikliğini yansıtabilir. İletişimde hoşgörü, açık fikirlilik ve anlayışlı bir dil kullanmak, daha sağlıklı ve olumlu ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Hakim Kim Oluyormuş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sonuç olarak, sanık tarafından adliye koridorunda hakim olan müştekiye hitaben söylediği kabul edilen "Sen kim oluyorsun, hakim kim oluyormuş, senin yaşan kadar benim memurluğum var" şeklindeki ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri ve kaba ifade niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3577 Karar: 2018/1836 Tarih: 15.02.2018

"Hakim Kim Oluyormuş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.