Kıçları Tutuştu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıçları Tutuştu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kıçları Tutuştu, bir kişinin ya da bir grup insanın, bir konu hakkında öfke, endişe veya kızgınlık duyması anlamına gelir. Bu ifade, genellikle bir olayın veya durumun neden olduğu büyük bir tepkiyi ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Kıçları Tutuştu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın hemşire olarak görevli katılana söylediği kabul edilen "Hastayı bu hale getirdiler, şimdi kıçları tutuştu" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış ve ifade biçimi niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/3797 Karar: 2014/14696 Tarih: 02.05.2014

"Kıçları Tutuştu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.